Nationaal Veeteelt Museum en Fries Landbouwmuseum vanaf 2021 samen verder.

Het Nationaal Veeteelt Museum (NVM) is vanaf 2020 onderdeel van het Fries Landbouwmuseum (FLM).

Aanleiding
Door verkoop van het gebouw waarin het NVM 20 jaar lang was gehuisvest (het oude ki-station Land van Cuijk in Beers), moest het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie of samenwerking. Die zoektocht heeft nu dus geresulteerd in samenwerking met het Fries Landbouwmuseum, waarbij integratie van de beide collecties het uiteindelijke doel is.

Het Fries Landbouwmuseum krijgt hiermee een mooie en zeer interessante aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling van de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de gehele collectie van het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en voortplanting verder worden uitgediept, zowel voor rundvee als alle andere diersoorten. Bovendien brengt het NVM veel kennis in die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen van onderwijs. Hierdoor versterkt het FLM haar positie als toonaangevend agrarisch museum in Nederland.

 

kijk voor meer info op: www.frieslandbouwmuseum.nl